ยี่ห้อ
 
ข้อมูล
 
ตรวจค่าส่งพัสดุไทย
ประเทศปลายทาง:   น้ำหนัก:  กรัม
 
 
ไปรษณีย์ไทย
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าน่าสนใจ
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080
10,700.00 บาท 6,955.00 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II
12,198.00 บาท 7,928.70 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100
13,428.50 บาท 8,728.53 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120
16,852.50 บาท 10,954.13 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160
21,721.00 บาท 14,118.65 บาท
 
ข่าวสารน่าสนใจ

 

 

i-NeoTech.Net -- Good Deal for buying Photography 

Equipments and Camera Accessories

 

www.i-neotech.net -- Our 24-hour Internet Online 
Shopping e-Commerce Website for IT Digital Products, Photography Equipments and Camera Accessories

 

 

 

DBD Verified Award Trophy presenting to i-NeoTech.Com website of Neo Liners International Co., Ltd.-- e-Commerce 

Registration Certificate Number  0105538040541 -- โล่รางวัล DBD Verified มอบให้แก่ เว็บไซต์ i-neotech.com บริษัท นีโอไลเนอร์ส 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105538040541

 

i-NeoTech.Net -- e-Commerce Registration Certificate 

Number -- ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105538040541

 

Sign In to SKYPE and Contact us thru our 
skype name  -- i-neotech.net

 

i-NeoTech.Net -- Good Deal for buying 
Photography Equipments and Camera Accessories

 

 

Royalty Free Images -- 
Upload Your Photo and Earn Money! -- เสนอขายภาพของคุณให้กับเรา แล้วรับตังค์

 

Kodak Gallery

 

i-Store.Zone -- by 
i-Prosper.Org

 

http://th.priceprice.com

 

Great Gifts at Low Prices!

 

บจ.นีโอไลเนอร์ส 
อินเตอร์เนชั่นแนล -- Neo Liners International Co Ltd. - Photo Niche & IT Trade Zone

 

 

Enjoy Free 
Shipping!

 

i-NeoTech.Net -- Good Deal for buying 
Photography Equipments and Camera Accessories

 

 

i-Store.Zone -- by 
i-Prosper.Org
 

นโยบายเกี่ยวกับสินค้า

นโยบายเกี่ยวกับสินค้า (Merchandise Policy)  ::

เพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ทางเว็บไซต์ของเรา i-neotech.net ได้ทำการประมวล นโยบายการจัดการเกียวกับสินค้าทั้งหมด ได้แก่ : นโยบายเกี่ยวกับราคาสินค้า, นโยบายการซื้อสินค้า, นโยบายการชำระเงิน, นโยบายการจัดส่งสินค้า, นโยบายการคืน/การเปลี่ยนสินค้า และ นโยบายการรับประกันสินค้า มาไว้ภายใต้ นโยบายเกี่ยวกับสินค้า (Merchandise Policy) นี้แล้ว โดยแต่ละนโยบายหลัก มีรายละเอียดดังปรากฏ ต่อไปนี้ :

I.  นโยบายเกี่ยวกับ ราคาสินค้า ( Product Price Policy ) :

1. ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว : ราคาสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ออนไลน์ของเรา i-neotech.net เป็น ราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (V.A.T. - Value Added Tax included )

2. ราคาสินค้าแสดงบนเว็บไซต์ เป็นแบบแสดงรายละเอียดของราคา โดยละเอียด : ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ จะแจกแจงรายละเอียดของราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้าอย่างละเอียด ทั้ง ราคาปลีกก่อนส่วนลด หรือ ราคาปกติ (Retail Price before discount or Regular Price) , ราคาโปรโมชั่นพิเศษหลังส่วนลด หรือ ราคาพิเศษ (Special Promotional Price after discount or Special Price ) และมูลค่าส่วนลดที่ประหยัดได้ (Safed Discount Value or You Safe) นอกจากนี้ สินค้าบางรายการ ถ้ามีการจัดรายการสินค้าเงินผ่อน ก็จะแสดง ราคาผ่อนต่อเดือน (Monthly Installment Price) และจำนวนเดือนที่ผ่อน (Number of Monthly Installment Period) ไว้ด้วย (ถ้ามี)

3. ราคาส่วนลดพิเศษ จะกำหนดขึ้น ตามโปรโมชั่น ณ เวลานั้น ๆ  : ราคาส่วนลดพิเศษของสินค้า ในแต่ละช่วงเวลา จะกำหนดขึ้นตามการจัดรายการโปรโมชั่น ณ เวลานั้น ๆ  ดังนั้นไม่ได้เป็นการผูกมัดบริษัทในการให้ราคาส่วนลดพิเศษเดิมตลอดเวลา  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อพ้นช่วงเวลาที่มีการจัดรายการสินค้านั้น ๆ แล้ว ลูกค้าที่ไม่ได้ตัดสินใจสั่งซื้อในช่วงเวลาที่กำหนด ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้อง ราคาสินค้าส่วนลดพิเศษ ดังกล่าวนั้น ๆ ย้อนหลังได้

การให้ราคาส่วนลดพิเศษต่อเนื่องแก่ลูกค้า หรือ การขยายเวลาการให้ส่วนลดพิเศษ ถือเป็นดุลพินิจของบริษัท เป็นรายกรณีไป, นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัย หรือ ข้อผิดพลาดในการสื่อสารทางออนไลน์ เช่น การสื่อสารขัดข้อง, ความเสียหายของระบบการสื่อสารสาธารณะ ทั้งระบบสายเคเบิ้ล หรือ ระบบไร้สาย, เครือข่ายล่ม หรือ สินค้าหมด กดสั่งซื้อทางออนไลน์ไม่ทัน ฯลฯ ไม่อาจอ้างเป็นเหตุ ในการขอราคาส่วนลดพิเศษเดิมได้ เนื่องจากการจัดรายการส่วนลดพิเศษ จะกำหนดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาพอสมควร ให้ลูกค้าสามารถมีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจได้ (โดยปกติจะมากกว่า 1 วัน จนถึง หลาย ๆ วัน )

II.  นโยบายการซื้อสินค้า (Purchase Policy ) :

1. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

o สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์ (Realtime Internet Shopping Cart Online) :

วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้

•  ในกรณีต้องการสั่งซื้อสินค้าเรียลไทม์ ผ่านระบบตระกร้าสินค้าออนไลน์ ให้ไปที่เว็บไซต์  www.i-neotech.net
•  เลือกหมวดสินค้า และ เลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อ
•  อ่าน ศึกษา ทำความเข้าใจ กับข้อมูลรายละเอียด และคุณสมบัติของสินค้าว่า ตรงตามความต้องการของท่าน
•  คลิกกดปุ่มสีเขียวอ่อน ที่มีข้อความว่า   "หยิบใส่ตะกร้า"  จากนั้นจะปรากฏ รายการสินค้าที่ท่านต้องการซื้อ ในช่องเมนู "ตะกร้าสินค้า" ที่เมนูฝั่งขวา มุมขวาบน   
•  เมื่อท่านได้สินค้าครบตามความต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม "ตะกร้าสินค้า" ที่เมนูบาร์ อยู่ตรงด้านบนที่ส่วนหัว อยู่ตรงแถวใต้แบนเนอร์ป้ายชื่อเว็บไซต์ หน้าจอจะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของ สินค้าที่ท่านเลือกซื้อไปแล้ว ได้แก่ รูปภาพสินค้า ชื่อและชนิดสินค้า โมเดล (model - รุ่น หรือ รหัสสินค้า) จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวมของแต่ละสินค้า และราคารวมย่อย และน้ำหนักรวมย่อย ของสินค้ารวมทั้งหมด ที่ท่านได้เลือกหยิบใส่ลงใน ตะกร้าสินค้าออนไลน์ (Shopping Cart Online) แล้ว
•  เมื่อท่านตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า จำนวน และราคาถูกต้องตรงตามความต้องการของท่านแล้ว ท่านสามารถเลือกชำระเงินด้วยการคลิกกดปุ่มสีเขียวอ่อนที่มีข้อความว่า  "ชำระเงิน"  ซึ่งจะนำท่านไปสู่หน้าเว็บเพจ ขั้นตอนวิธีการชำระเงินต่อไป
•  หรือท่านอาจจะเลือก ติ๊กเครื่องหมาย ถูก [ / ]  ในช่อง สี่เหลี่ยม [  ]  ของ คอลัมน์ "เอาออก" ที่อยู่ด้านหน้าแถว ชื่อรายการสินค้าที่ท่านต้องการเอาออก  ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนใจ ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ จากนั้นก็กดปุ่มสีเขียวอ่อนที่มีข้อความว่า "ปรับปรุง" รายการสินค้าดังกล่าวก็จะถูกลบออกจากตระกร้าสินค้า ของท่าน
•  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกที่จะซื้อสินค้าเพิ่ม และหยิบสินค้าเพิ่มเติมลงในตระกร้าสินค้าของท่าน โดยการคลิกกดปุ่มสีเขียวอ่อน ที่มีข้อความว่า "ซื้อสินค้าต่อ" เพื่อนำท่านกลับไปเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติมจากหน้าเว็บเพจของสินค้า รายการต่างๆ เพิ่มเติม
•  อีกทั้ง ท่านยังสามารถเลือกที่จะเพิ่มจำนวนปริมาณสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อของแต่ละรายการสินค้าได้ โดยการแก้ไขตัวเลขจำนวนหน่วยชิ้น ที่ช่อง "จำนวน" จากนั้นก็กดคลิกที่ปุ่มสีเขียวอ่อน ที่มีข้อความว่า " ปรับปรุง"    โดยไม่ต้องกลับไปเลือกซื้อสินค้าตัวเดิมใหม่เป็นรายชิ้น 

o สั่งซื้อสินค้าทางอีเมล์ (Order placement by Email)  :

ท่านสามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ (Email) ทำได้ 2 วิธี โดยแต่ละวิธี มีขั้นตอนดังนี้

วิธีที่ 1 :  ส่งอีเมล์แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ ถึงที่อยู่อีเมล์ (Email Address) ของเรา : 
•    ส่ง Email พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการ สั่งซื้อไปยัง neoliners@gmail.com
•    เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปภายใน  24  ชั่วโมง หรือในวันทำการถัดไป
•    เวลาทำการของการตอบ email คือวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์, รายการสั่งซื้อที่ได้รับในช่วงวันหยุด (Pending Order) จะเร่งดำเนินการให้เมื่อเปิดดำเนินการในวันทำการถัดไป ตามลำดับก่อนหลัง

วิธีที่ 2 :  คลิกไปที่เมนู ติดต่อเรา ระบุ หัวเรื่อง : "รายการสั่งซื้อสินค้า" พร้อมกรอกข้อมูล เกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดของรายการสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า และจำนวนชิ้น และจำนวนรายการสินค้าที่ท่านต้องการ และเพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้า เราได้ทำ ลิ้งค์ ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้แล้ว :
กรุณา คลิก ที่นี่  :  ติดต่อเรา

o สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ (Order Placement by Telephone) : 

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข  HOTLINE CALL CENTER : 086-999-4833  เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้
(หมายเหตุ: เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

o สั่งซื้อสินค้าทางโทรสาร (P.O. - Purchase Order Placement by Fax) : 

ท่าน สามารถส่งจดหมายสั่งซื้อ (ในกรณี บุคคลธรรมดา) หรือ ใบสั่งซื้อ (P.O. - Purchase Order) ของบริษัทท่าน (ในกรณี นิติบุคคล) ทางโทรสาร (Fax) โดยส่งมายังหมายเลข  02-804-2251 เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าที่ท่านต้องการ ได้
(หมายเหตุ: รับรายการสั่งซื้อทางโทรสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง, รายการสั่งซื้อของท่านจะได้รับการดำเนินการ ในช่วงเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์, รายการสั่งซื้อที่ได้รับในช่วงวันหยุด (Pending Order) จะเร่งดำเนินการให้ เมื่อเปิดดำเนินการในวันทำการถัดไป ตามลำดับก่อนหลัง)


2. เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ :

o การยกเลิกคำสั่งซื้อ ระหว่างทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์  :
กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าแบบเรียลไทม์ออนไลน์ ผ่านระบบตระกร้าสินค้าของเว็บไซต์ในเครือของเรา : www.i-neotech.net  ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ โดยการ คลิกที่ข้อความว่า "ลบ"  ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนใจ ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ในระหว่างขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์ รายการสินค้าที่ท่านต้องการยกเลิกดังกล่าว ก็จะถูกลบออกจากตระกร้าสินค้า (Shopping Cart) ของท่าน
o การยกเลิกคำสั่งซื้อ หลังจากท่านได้ทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว (ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสั่งซื้อผ่านทางระบบร้านค้าออนไลน์, ทางอีเมล์, ทางโทรศัพท์ หรือ ทางโทรสาร ฯลฯ ) :
•    หากท่านลูกค้าต้องการแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 086-999-4833 หรือที่อีเมล์ : neoliners@gmail.com
•    ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
•    ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ จะมีค่าดำเนินการในการยกเลิก เป็นจำนวนเงิน 200 บาท หรือ 5 % ของมูลค่าสินค้า (แล้วแต่มูลค่าใดมากกว่า โดยจะคิดค่าดำเนินการในการยกเลิก ตามมูลค่าที่มากกว่า นั้น)   
•    บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชี และต้องเป็นหมายเลขบัญชีเดียวกันกับที่โอนมาของธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ เท่านั้น

III. นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ช่องทางการชำระเงิน :

เว็บไซต์ ของเรา i-neotech.net  มีช่องทางการชำระเงินในแบบต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกช่องทางการชำระเงินได้อย่าง เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยมีช่องทางการชำระเงินแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ :

o   โอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร แบบระบุเลขบัญชี ด้วยตัวท่านเอง ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านเอทีเอ็ม (Money Transfer thru Bank : at ATM  or at Bank teller counter) โดยสามารถโอนมาที่ หมายเลขบัญชีบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ :
 
ชื่อบัญชี : บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ( Neo Liners International Co., Ltd.)
•    ธนาคาร : ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ราชวงศ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี :  007-2-21032-2
      Bank :  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd., Rajchawong Branch, Saving Account : 007-2-21032-2
•    ธนาคาร : ธ.ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขา สามแยก  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี :  046-2-04655-8
      Bank : UOB United Overnsea (Thai) Public Co., Ltd., Samyak Branch, Saving Account : 046-2-04655-8

o  ชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ของ  เซเว่น-อีเลฟเว่น  ( 7-Eleven Counter Service by Cash ) ( ทำได้เฉพาะกรณีสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ในเครือของเรา คือ i-neotech.com เท่านั้น ) 

o  โอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร แบบผ่านระบบออนไลน์ ของเว็บไซต์เรา ( Money Transfer thru Bank account Online Payment ) โดยมี ธนาคารต่างๆ ให้สามารถเลือกใช้บริการได้ ดังนี้ คือ  : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรี, และ ธนาคารกรุงเทพ ( ทำได้เฉพาะกรณีสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ในเครือของเรา คือ i-neotech.com เท่านั้น )

o   ชำระค่าสินค้า ด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ ( Online Payment by Credit Card ) ซึ่งรับชำระด้วยบัตรเครดิต วีซ่า มาสเตอร์การ์ด และ อเมริกันเอ็กซเพรส ( Major Credit Cards Accepted : Visa, MasterCard, AMEX ) โดยมีวิธีการให้ท่านสามารถเลือกได้หลายวิธี ดังนี้ :
•  ชำระค่าสินค้า ด้วย บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ตามมูลค่าสินค้าเต็มจำนวน  ( Full Amount Payment by Credit Card )
•  ผ่อนชำระค่าสินค้า ผ่านบัตรเครดิต  ( Installment Payment by Cridit Card ) โดยเป็นบริการของธนาคาร : KTC Flexi, Krungsri Smart Plan หรือ Citibank Paylite  ( หมายเหตุ : วิธีการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต / บัตรเดบิต ทั้งแบบเต็มจำนวน และแบบผ่อนชำระ ผ่าน บัตรเครดิต / เดบิต ต่าง ๆ ดังกล่าวข้า่งต้น  ทำได้เฉพาะกรณีสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ในเครือของเรา คือ i-neotech.com เท่านั้น )

o  ชำระค่าสินค้าผ่าน เพย์สบาย  ( PaysBuy )
o  ชำระค่าสินค้าผ่าน เพย์พาว  ( PayPal )
o  ชำระค่าสินค้าผ่าน เอ็มเปย์  ( mPay )
o  ชำระค่าสินค้าผ่าน เอ็มเปย์  สเตชั่น ( mPay Station )
o  หมายเหตุ : วิธีการชำระค่าสินค้า ผ่านเพย์สบาย , เพย์พาว , เอ็มเปย์  และ เอ็มเปย์ สเตชั่น ดังกล่าวข้า่งต้น  ทำได้เฉพาะกรณีสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ในเครือของเรา คือ i-neotech.com เท่านั้น


วิธีการก็คือ เมื่อท่านตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า จำนวน และราคาถูกต้องตรงตามความต้องการของท่านแล้ว ท่านสามารถเลือกชำระเงินด้วยการคลิกกดปุ่มสีแดงที่มีข้อความว่า  "ชำระเงิน"  ซึ่งจะนำท่านไปสู่หน้าเว็บเพจให้เลือกช่องทางการชำระเงินดังกล่าวข้างต้น ให้ท่านลูกค้าปฎิบัติตามขั้นตอนที่เหลือสำหรับแต่ละช่องทางวิธีการชำระเงิน ต่อไป ดังที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บเพจ นั้น ๆ 2. ยืนยันการชำระเงิน :

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

o แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ :
ท่านลูกค้าสามารถแจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ โดยไปที่ http://www.i-neotech.net  คลิกไปที่เมนู > ติดต่อเรา  และกรอกข้อมูล ในช่อง ชื่อ นามสกุล  อีเมล์  ส่วนในช่องคำถาม ให้ระบุ หัวเรื่อง "ชำระเงินค่าสินค้าแล้ว" และรายละเอียดของรายการสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า และจำนวนชิ้น และจำนวนรายการสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ  ฯลฯ

ตัวอย่างต่อไปนี้ คือ ข้อมูลที่่ท่านลูกค้าควร ระบุมา ให้เราทราบด้วย เพื่อความรวดเร็ว : 


หมายเลขสั่งซื้อ  :  หมายเลขสั่งชื้อของท่าน
Reference : ระบุหมายเลขอ้างอิงบน สลิป เอทีเอ็ม หรือ หมายเลขอ้างอิง บนใบโอนเงิน Payin Slip ของท่าน หรือ ระบุหมายเลขอนุมัติบัตรเครดิต Appr.Code (Approved Code)
ชือ-สกุล :  ใส่ชื่อจริง และ นามสกุล ของท่าน
อีเมล์ : ใส่อี-เมล์ที่ติดต่อได้ ของท่าน
เบอร์โทรศัพท์ : ใส่เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ ของท่าน  (เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน ก็ได้ แต่ขอให้เป็นเบอร์ที่ติดต่อได้จริง)
จำนวนเงิน : ระบุจำนวนเงินที่โอน ซึ่งต้องตรงกับ มูลค่าสินค้า รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และรวมค่าขนส่ง (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว  (ในกรณีที่ลืมรวมค่าขนส่ง หรือชำระขาดไม่ครบ ท่านอาจโดนปฏิเสธการส่ง หรือ เก็บเงินเพิ่มเติมปลายทาง โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย , บ.ชิปปิ้ง , หรือ บ.ขนส่ง แล้วแต่กรณี)
วันที่ชำระเงิน :  ระบุ วันที่ท่านชำระเงิน
เวลาโดยประมาณ :  ระบุ เวลาที่ท่านทำการโอนเงิน (ปกติ จะมีระบุอยู่บน สลิปโอนเงิน หรือ โดยประมาณ)
หมายเหตุ : ระบุ วิธีการชำระเงินของท่าน (โอนเงินทางบัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต, หรือ mPAY ) หมายเลขสั่งซื้อ รหัสสินค้า รุ่นสินค้า ชื่อสินค้า และจำนวนชิ้น ที่ท่านสั่งซื้อ
รูป Slip :  สแกน ใบ สลิปโอนเงินเอทีเอ็ม สลิปใบโอนเงินธนาคาร นามสกุล jpg , jpeg หรือ gif  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100kb แนบมาด้วย

คลิก ที่ปุ่ม  [ ทำรายการต่อ ] เพื่อแจ้งการชำระเงิน
(หมายเหตุ  :  กรุณาใส่รายละเอียดและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในทุกช่องที่กำกับด้วยเครื่อง หมายดอกจัน * สีแดง ข้างหลัง, ถ้า ช่องข้อมูล ช่องใดช่องหนึ่งดังกล่าวถูกปล่อยว่างโดยไม่ได้กรอก ระบบจะไม่สามารถประมวลผลได้สมบูรณ์ถูกต้อง หรือ ทำงานต่อไปได้)   และเพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้า เราได้ทำ ลิ้งค์ ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้แล้ว :
กรุณา คลิก ที่นี่  :  ติดต่อเรา 

o  แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางอีเมล์ :
ส่ง หลักฐานการโอนเงิน เช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) โดยส่งทางอีเมล์ มาที่ : neoliners@gmail.com  พร้อมระบุ หมายเลขสั่งซื้อ และรายละเอียดต่างๆ  เหมือนที่กล่าวมาข้างต้น
หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

o  แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางโทรสาร :
แจ้งผ่านทางโทรสาร ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุรายละเอียดต่างๆ เหมือนดังกล่าวข้างต้น มาที่ หมายเลข : 02-804-2251
หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน :
เมื่อ ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้ รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24  ชั่วโมง (หรือ 2-3 วัน เนื่องจากในกรณีติดวันหยุดทำการ, วันหยุดราชการ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-999-4833 ภายในวันและเวลาทำการ

IV.  นโยบายการจัดส่งสินค้า :

1.  เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า :

•    บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
•    บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
•    เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อม ทั้ง "หมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า" หรือ "หมายเลขรับฝากสิ่งของ" (Tracking Number)  ไปทาง Email ของลูกค้า
หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นการส่งสินค้าโดยใช้บริการไปรษณีย์ EMS ลูกค้าสามารถนำหมายเลขดังกล่าวมา ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าไปรษณีย์ EMS ได้ที่เว็บไซต์  http://www.i-neotech.net โดยเลือกเมนูบาร์ > หน้าหลัก ที่เมนูฝั่งซ้าย ภายใต้หัวข้อ  TRACK&TRACE กรอกหมายเลขรับฝากสิ่งของ (EMS Tracking Number) จำนวน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค ลงในช่อง แล้วกดปุ่ม  [ Search ] ลูกค้าก็จะทราบสถานะของสินค้าว่าส่งถึงจุดใดแล้ว

2.  ช่องทางการจัดส่งสินค้า :

•    ส่งสินค้าทาง EMS หรือทาง LOGISPOST  โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 3 วันทำการ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง
•    ส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
•    ส่งสินค้าโดยพนักงานส่งสินค้า : บริการเฉพาะเขตกรุงเทพ สินค้าถึงมือท่านเร็วสุดภายใน 24 ชั่วโมง อย่างช้าสุดไม่เกิน 3 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับสถานะของสินค้า และสต็อกสินค้า) โดยปกติ ราคาสินค้าจะรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว (ในกรณีเขตกรุงเทพฯ) ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละสินค้า ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีค่าจัดส่งที่ต้องเรียกเก็บเพิ่มเติม
•    ส่งสินค้าทาง บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน: เราสามารถจัดส่งสินค้าให้กับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดได้ โดยเราจะเลือกใช้ บริการของ บริษัทขนส่งที่ได้มาตรฐาน มีความถี่ของเที่ยวรถ มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในเส้นทางนั้นๆ และมีเส้นทางผ่านที่อยู่ของท่าน และหากที่อยู่ของท่านอยู่ที่ในเขตอำเภอเมือง สามารถจัดส่งทางบริษัทขนส่งเอกชน ถึงท่านได้ภายในเวลา 1 วันทำการ

3.  เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า :

•    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
•    เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการจัดส่งสินค้าถึง ท่าน เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) (กรณีส่งทางไปรษณีย์ , ทาง LOGISPOST หรือ ทาง EMS) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
•    ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง LOGISPOST หรือ ทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว
•    ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

V.  นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

1.  ขั้นตอนการปฏิบัติในการคืนสินค้า / เปลียนสินค้า :

เพื่อ เป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

•    กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อคืนสินค้าภายใน  3  วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
•    ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือ ส่งทาง EMS แบบลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมกับสินค้าที่เปลี่ยน หรือคืนให้พร้อมกับค่าสินค้า แล้วแต่กรณี )
•    สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนท่านได้รับสินค้า กล่องสินค้า เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
•    ในกรณีที่เป็นการเปลื่ยนสินค้า : ให้ถ่ายเอกสารและส่งเฉพาะสำเนาเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า ส่งกลับคืนมาพร้อมกับสินค้า  เอกสารตัวจริงทางลูกค้าต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้น ใบรับประกันสินค้า (ถ้ามี) ต้องส่งคืนต้นฉบับตัวจริง เท่านั้น (เนื่องจาก หมายเลข Serial Number จะระบุตรงตามสินค้าบนใบรับประกัน)
•    ในกรณีที่เป็นการคืนสินค้า : ต้องส่งคืนเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า และ ใบรับประกันสินค้า (ถ้ามี) ที่เป็นต้นฉบับตัวจริง ส่งกลับคืนมาพร้อมกับสินค้า เท่านั้น ห้ามเป็นสำเนา
•    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้น
•    เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

ใน การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราได้โดยทางโทรสาร (Fax) โดยส่งมายังหมายเลข  02-804-2251 หรือ โดยทางอีเมล์ : neoliners@gmail.com

2. เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า :

•    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
•    บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
•    บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
•    บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า สำหรับสินค้าในบางรายการ หรือ บางประเภท ที่อาจมีเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งเป็น คุณลักษณะเฉพาะตัวสินค้า นั้น ๆ  (หมายเหตุ : ท่านสามารถสอบถาม เงื่อนไขในการคืน / เปลี่ยนสินค้า เพิ่มเติม ของสินค้าแต่ละประเภทได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์ :  086-999-4833 , หมายเลขโทรสาร  :  02-804-2251 หรือ ที่อยู่อีเมล์  :  neoliners@gmail.com )

VI.  นโยบายการรับประกันสินค้า :

o ระยะเวลาการรับประกันสินค้า :

สินค้า ที่ซื้อจากเว็บไซต์ i-neotech.net  มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี ได้แก่ สินค้าประเภทอิเลคทรอนิกส์ เช่น กล้อง และ ตู้กันความชื้น เป็นต้น แต่การรับประกันสินค้าไม่รวมถึง อุปกรณ์ส่วนควบ ยกตัวอย่างเช่น สายสะพาย, สายไฟ, ปลั๊กไฟ, สายเคเบิ้ล, สายข้อมูล, การ์ดความจำ, ถาด, ชั้นวาง เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าบางประเภทไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เช่น สินค้าที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง (หลอดไฟ, หลอดแฟลช)  สินค้าอุปโภคบริโภค (เสื้อผ้า หมวก อาหาร เครื่องดื่ม) เป็นต้น (  หมายเหตุ : ท่านสามารถสอบถาม รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า เพิ่มเติม ได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์ :  086-999-4833 , หมายเลขโทรสาร  :  02-804-2251 หรือ ที่อยู่อีเมล์  :  neoliners@gmail.com )

เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :  086-999-4833 , หมายเลขโทรสาร  :  02-804-2251 หรือ ที่อยู่อีเมล์  :  neoliners@gmail.com

o  ขั้นตอนในการรับเคลมการรับประกัน :

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้
1. ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
2. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
3. ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง


o สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน :

1.    สินค้าหมดประกัน
2.    ไม่มี Void ของทางบริษัท หรือ ไม่มี สติ๊กเกอร์รับประกัน ของทางบริษัท หรือ ไม่มี ใบรับประกัน ของทางบริษัท
3.    Void ของบริษัทฯ หรือ สติ๊กเกอร์รับประกัน ของบริษัท หรือ ใบรับประกัน ของทางบริษัท ฉีกขาด หรือ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
4.&