ยี่ห้อ
 
ข้อมูล
 
ตรวจค่าส่งพัสดุไทย
ประเทศปลายทาง:   น้ำหนัก:  กรัม
 
 
ไปรษณีย์ไทย
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าน่าสนใจ
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080
10,700.00 บาท 6,955.00 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II
12,198.00 บาท 7,928.70 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100
13,428.50 บาท 8,728.53 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120
16,852.50 บาท 10,954.13 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160
21,721.00 บาท 14,118.65 บาท
 
ข่าวสารน่าสนใจ

 

 

i-NeoTech.Net -- Good Deal for buying Photography 

Equipments and Camera Accessories

 

www.i-neotech.net -- Our 24-hour Internet Online 
Shopping e-Commerce Website for IT Digital Products, Photography Equipments and Camera Accessories

 

 

 

DBD Verified Award Trophy presenting to i-NeoTech.Com website of Neo Liners International Co., Ltd.-- e-Commerce 

Registration Certificate Number 0105538040541 -- โล่รางวัล DBD Verified มอบให้แก่ เว็บไซต์ i-neotech.com บริษัท นีโอไลเนอร์ส 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105538040541

 

i-NeoTech.Net -- e-Commerce Registration Certificate 

Number -- ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105538040541

 

Sign In to SKYPE and Contact us thru our 
skype name -- i-neotech.net

 

i-NeoTech.Net -- Good Deal for buying 
Photography Equipments and Camera Accessories

 

 

Royalty Free Images -- 
Upload Your Photo and Earn Money! -- เสนอขายภาพของคุณให้กับเรา แล้วรับตังค์

 

Kodak Gallery

 

i-Store.Zone -- by 
i-Prosper.Org

 

http://th.priceprice.com

 

Great Gifts at Low Prices!

 

บจ.นีโอไลเนอร์ส 
อินเตอร์เนชั่นแนล -- Neo Liners International Co Ltd. - Photo Niche & IT Trade Zone

 

 

Enjoy Free 
Shipping!

 

i-NeoTech.Net -- Good Deal for buying 
Photography Equipments and Camera Accessories

 

 

i-Store.Zone -- by 
i-Prosper.Org
 

นโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์

นโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์ (Security Policy)  ::

เว็บ ไซต์ i-neotech.net ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้  :

1.  เว็บไซต์ของเราได้มีสัญญาใช้บริการกับ บริษัทภายนอก (Outsourcing Company Contract) ได้แก่ บจ.อินเตอร์ยูไนเต็ด คอมเมอเชียล (เว็บ UnitedSME.Com) เป็นผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) และเป็นผู้ดูแลระบบความปลอดภัยเว็บไซต์ และได้ใช้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ของทาง UnitedSME.Com ซึ่งได้คำนึงถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ และได้ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
2.  เว็บไซต์ของเราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน
3.  บจ.อินเตอร์ยูไนเต็ด คอมเมอเชียล ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบทางอินเตอร์เน็ต และเป็นผู้ดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของเรา i-neotech.net เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสูง และเป็นผู้ดูแลให้กับเว็บไซต์สมาชิกในเครือจำนวนมากมาย สามารถให้ความมั่นใจและรับประกันได้ว่า มีการใช้งานระบบการป้องกันเพื่อความมั่งคงปลอดภัยของเว็บไซต์ จริง ดังต่อไปนี้  :

 • บริษัทผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีความถี่ในการอัพเดทซอฟต์แวร์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
 • บริษัทผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
 • บริษัทผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้ทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 • บริษัทผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
 • บริษัท ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้มีมาตรการในการเข้ารหัสข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย และมาตรการในการป้องกัน เช่น การเข้ารหัส การถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • บริษัท ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค เช่น การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส 
 • บริษัทผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ 

4.  บจ.อินเตอร์ยูไนเต็ด คอมเมอเชียล ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ของเรา i-neotech.net  คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และให้ความสำคัญของ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ อันได้แก่ : 

 • ชนิดของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ยี่ห้อ เวอร์ชั่น และระดับความถี่ ความสม่ำเสมอในการอัพเดทซอฟต์แวร์
 • ชนิด ยี่ห้อ เวอร์ชั่น และรุ่น ของระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย 
 • ข้อมูลระดับความถี่ในการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
 • ข้อมูลระดับความถี่ในการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
 • ชนิด ของเทคโนโลยี่ในการเข้ารหัสข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย และมาตรการในการป้องกัน เช่น การเข้ารหัส การถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน และ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 • ชนิดของเทคโนโลยี่ในการเข้ารหัส การจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค
 • ฯลฯ 

ข้อมูล ดังกล่าวข้างต้น เหล่านี้ บจ.อินเตอร์ยูไนเต็ด คอมเมอเชียล ผู้ดูแลระบบให้กับเว็บไซต์ของเรา i-neotech.net ถือเป็นชั้นความลับระดับสูงสุด ที่โดยปกติแล้วทาง UnitedSME.Com จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอก หรือ ระบุบนเว็บไซต์ ให้ทราบแก่สาธารณะ  ดังนั้นหาก ภาครัฐ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฏหมาย ที่ดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย ต้องการรับทราบข้อมูล หรือมีความประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลจริง  ต้องได้รับ เอกสารหนังสือยืนยัน เป็นลายลักษณ์อักษร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว เพื่อทางทีมงาน ของ UnitedSME.Com จะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน หรือ ข้ออ้างอิงว่า ได้ ทำการเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ร้องขอไปให้กับท่านทราบ จริง
5.  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของ เรา i-neotech.net ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติม กับทาง บุคลากรเฉพาะของ บจ.อินเตอร์ยูไนเต็ด คอมเมอเชียล ที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ได้ที่ :

ทีมงาน ซัพพอร์ต - บจ.อินเตอร์ยูไนเต็ด คอมเมอเชียล
อีเมล์  :  info@unitedsme.com  หรือ  โทร  :  081-454-9454

หรือ ติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บโฮสติ้ง ที่มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ  :

คุณ พฤฒาจารย์  จันทนุภาค
Tel. +662 278 2849
Email : hostneverdie@gmail.com

 

 

Security Policy  ::

Security Policy of our website  -- i-neotech.net, is the same as indicated on the statement shown in Thai.